Vasyli Norge
 Innleggssåler:


 

Velkomen til oss!


Velkommen til Fysio 1 i Helsehuset Ørsta. Vi er eit firma som set verdien av tverrfagleg samarbeid høgt og er difor stolte av å vere samlokaliserte med andre helsefremmande foretak som eit treningssenter og ei bedrifthelseteneste.

I firmaet har vi ein brei erfaring og diffrensiert utdannings bakgrunn som vil vere med på å gi kundane våre eit best mogleg resultat i forhold til rehabilitering.

Ein av dei viktigaste filosofiane vi som firma har er at brukarne av våre tenester skal vere ein aktiv del av si eiga rehabilitering og at vegen mellom dei forskjellige tenseteytingane ved Helsehuset skal vere så korte som mogleg.